MITÄ ELÄINKOMMUNIKOINTI ON?


Mitä eläinkommunikointi on?

Eläinkommunikointi on eläimen kuuntelemista. Eläimeen keskityttäessä eläimeltä pystytään saamaan erilaisia mielikuvia ja tuntemuksia jotka voidaan muuttaa sanoiksi ymmärrettävään muotoon.

Eläimelle voidaan myös lähettää viestejä, mutta pääpaino eläinkommunikoinnissa on eläimen kuuntelemisessa. Eläimen kanssa kommunikoitaessa viestit lähetetään ja vastaanotetaan mielessä mm. kuvina ja tunteina.

Eläinkommunikoija toimii tulkkina ihmisen ja eläimen välillä tuoden eläimen ajatukset ja tuntemukset esille.


Mitä hyötyä eläinkommunikoinnista on?

Eläinkommunikoinnin avulla voidaan

esittää eläimelle kysymyksiä
syventää yhteyttä ihmisen ja eläimen välillä, kun saadaan kuulla eläimen ajatuksia
tuoda esille eläimen toiveita ja mitä eläin haluaa
ymmärtää miksi eläin käyttäytyy tietyllä tavalla
etsiä syitä eläimen käytösongelmiin
olla hyödyksi kadonneen eläimen etsinnässä
kartoittaa eläimen olotilaa
tuntea eläimellä olevia kipuja
ottaa vastaan viestejä edesmenneeltä eläimeltä


Pitääkö eläinkommunikoijan olla eläimen luona?

Eläinkommunikoinnit tehdään usein etänä, jolloin eläin ei ole fyysisesti vieressä. Välimatkalla ei ole kommunikoitaessa merkitystä; eläin voi olla lähettyvillä tai toisella puolen maapalloa. Etänä tehtävässä kommunikoinnissa ei ole vaarana, että asioita pääteltäisiin ympärillä nähtävistä asioista, eläimen kehonkielestä tai käytöksestä. Etäkommunikoinnissa eläimestä ei tiedetä ennakkoon välttämättä mitään, apuna on usein vain kuva, joka auttaa kohdentamaan huomion tiettyyn eläimeen.


Miten tilata eläinkommunikointi omalle eläimelle?

Lue lisää eläinkommunikoinnista tai tilaa eläimellesi eläintulkinta.